Top 15 Kỷ Lục Phi Thường, “Không Tưởng” Về Sức Khỏe Của Con Người