Nữ giới có thể phòng ngừa vô sinh | VNOTV

VNOTV | Ở Việt Nam có khoảng 10% dân số bị vô sinh trong đó 60% là do nam và 40 do nữ, tuy nhiên tỷ lệ này có thể giảm xuống bởi phụ nữ thì có thể phòng ngừa vô sinh.