Loạt ảnh các boss đu trend “bắt đầu và kết thúc” cực chất, đến Tổng quản bắt chuột của văn phòng Nội các Anh cũng có mặt

Thời gian làm các boss thăng cấp cả ngoại hình lẫn độ chảnh choẹ khiến sen đôi khi phải dở khóc dở cười.