Tặng quà khi về Việt Nam


Nhà thuốc Diễm Châu đang có chương trình tặng quà miễn phí mà bạn không thể tới tiệm để lấy?


NO PROBLEM !


1/ Chúng tôi sẽ gửi quà cho bạn FREE. (Cước phí bưu điện là $3.99)

Xin hãy chọn:2/ Chúng tôi sẽ gửi quà miễn phí cho bạn khi mua trên $60 trên trang DiemChauUSA.com.

Bạn hãy nhớ enter một trong các mã sau: "saysong", "sunblock", "neckpillow", "itchrelief" khi checkout

(Khi mua trên $60, xin mời vào xem giỏ hàng để chọn thêm các món quà tặng từ DiemChauUSA)

Loading...