Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you! 

Trung Quốc đóng cửa một thành phố vì dịch COVID-19

Ngày 15/9, Trung Quốc đã đóng cửa một thành phố giáp biên giới Myanmar sau khi phát hiện một số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.