Quy trình thử nghiệm vaccine Nanocovax

Vaccine Covid-19 Nanocovax thử nghiệm trên người qua ba giai đoạn, tình nguyện viên tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau 28 ngày.