Những khoảnh khắc xúc động trên Zoom năm 2020

Nền tảng trò chuyện trực tuyến Zoom trở thành phần quan trọng của cuộc sống và ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng khi Covid-19 hoành hành khắp thế giới.

   

Video: CNN