Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you! 

Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you! 

Nhật nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản từ hôm nay 1.10 nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài, ngoại trừ du khách, theo Đài NHK.
Chính phủ Nhật có kế hoạch nâng dần số người nước ngoài được nhập cảnh và mở rộng hệ thống xét nghiệm tại các sân bay /// Reuters
Chính phủ Nhật có kế hoạch nâng dần số người nước ngoài được nhập cảnh và mở rộng hệ thống xét nghiệm tại các sân bay
REUTERS
Chính phủ Nhật trước đó đã cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ 159 quốc gia và vùng lãnh thổ do đại dịch Covid-19. Gần đây, chính phủ Nhật đã cho phép các doanh nhân từ Việt Nam, Đài Loan và những nơi khác đã kiểm soát được Covid-19 đến nước này.
Khi các quy định về hạn chế nhập cảnh được nới lỏng trên phạm vi toàn cầu, những người nước ngoài đủ điều kiện ở lại Nhật trong trung và dài hạn, như sinh viên và những người làm việc trong ngành giáo dục và y tế, có thể được cho phép nhập cảnh.
Tuy nhiên, họ chỉ được phép nhập cảnh nếu những bên bảo trợ, như công ty hoặc tổ chức, đảm bảo họ phải cách ly 2 tuần sau khi đến Nhật. Số người được nhập cảnh cũng sẽ ở mức hạn chế. Chính phủ Nhật có kế hoạch nâng dần số người được nhập cảnh và mở rộng hệ thống xét nghiệm tại các sân bay.
Chính phủ Nhật cũng có kế hoạch tổ chức đàm phán với những quốc gia khác trong lúc theo dõi tình hình kiểm soát dịch Covid-19 để có thêm nhiều quốc gia cho phép công dân từ Nhật nhập cảnh vào những nước đó.