Người Mỹ đầu tiên thử vaccine Covid-19 Anh sau khi mất 7 người thân