Khoảng 30% người trưởng thành thừa cholesterol

Theo thông tin từ Bộ Y tế, khoảng một phần ba người trưởng thành ở Việt Nam thừa cholesterol, trong đó, 50% phụ nữ 50-69 tuổi.