Khám Phá Hệ Thống Tiêu Hóa : Cơ Thể Người Ký Sự | Phim hoạt hình Khoa học

Đường tiêu hóa là gì?

Hệ thống tiêu hóa xử lý các loại thực phẩm chúng ta ăn để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Đường tiêu hóa gồm một ống dài nơi thức ăn đi qua từ miệng đến hậu môn, cũng như một số cơ quan phụ trợ xuất hiện ở hai bên đường ống.

Hãy cùng xem video bên dưới để hiểu rõ hơn về Hệ thống tiêu hoá của cơ thể người nhé!