Hàng triệu nam giới Việt có nguy cơ… ế vợ .

Mất cân bằng giới tính khi sinh, tỉ lệ các bé trai nhiều hơn các bé gái… có thể sẽ khiến cho hàng triệu thanh niên nam giới Việt Nam gặp khó trong việc… lấy vợ !