Gợi ý thực đơn nhịn ăn gián đoạn đẩy nhanh tốc độ giảm mỡ

Ăn trong 8 tiếng, 16 tiếng còn lại chỉ ‘nạp’ nước vào cơ thể giúp có đủ thời gian chuyển hóa mỡ thành năng lượng. Gợi ý thực đơn nhịn ăn gián đoạn đẩy nhanh tốc độ giảm mỡ