[Góc nhân ái] Chàng trai ung thư vòm họng cần hỗ trợ để phẫu thuật gấp, giữ mạng sống