Giáo dục về Sức khỏe sinh sản, giới tính và tình dục – CẦN THIẾT hay CẤP THIẾT

Trong chuyên mục Khách mời cuộc sống của chương trình Cuộc sống thường ngày ngày 24 tháng 6 năm 2015. Bác sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) đã chia sẻ cùng khán giả truyền hình về chủ đề GIÁO DỤC GIỚI TÍNH hay rộng hơn là Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên hiện nay tại Việt Nam, vấn đề hiện nay là CẦN THIẾT hay đã đến lúc thực sự CẤP THIẾT. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ để hiểu hơn về Giáo dục giới tính hiện nay. —-