Gầy cũng có thể bị bệnh máu nhiễm mỡ

Không chỉ những người béo, mà người gầy cũng có thể bị bệnh máu nhiễm mỡ với các biến chứng đặc biệt nguy hiểm như đột quỵ. Làm thế nào để phát hiện và chữa trị căn bệnh này?