Dấu hiệu điển hình của ung thư tế bào gan trên CT

CT là phương tiện hình ảnh được chọn lựa để chẩn đoán xác định ung thư tế bào gan (HCC). Trên CT, HCC thể hiện bằng dấu tăng quang mạnh ở thì động mạch và giảm quang nhanh ở thì tĩnh mạch.