Cố vấn y tế Nhà Trắng không tin khẩu trang ngăn được Covid-19