Cách Nhanh Chóng Đi Vào Giấc Ngủ Trước Nửa Đêm (Cho Bạn Đã Từng Quen Thức Khuya)

Làm cách nào để đi vào giấc ngủ nhanh hơn? Ai cũng có lúc gặp phải tình trạng khó ngủ. Nếu bạn lo lắng hoặc đang căng thẳng trước một sự kiện quan trọng, thì có thể bạn sẽ gặp vấn đề trong việc làm thế nào để ngủ và ngủ ngon. Thậm chí cũng sẽ khó đi vào giấc ngủ trước nửa đêm nếu bạn đã từng quen khuya. Nhưng có một số mẹo có thể sẽ giúp ích cho bạn đấy.

Nguồn: Soi Sáng