Bệnh trầm cảm: Nguyên nhân, cách điều trị tốt nhất | VTC

Bệnh trầm cảm đang dần trở thành một gánh nặng trên toàn thế giới. Có thể bạn đã mắc trầm cảm mà không biết hoặc không thừa nhận. Đừng để bệnh trầm cảm hủy hoại bạn!