Bài tập tại chỗ giúp dân văn phòng hết đau mỏi cổ, vai, gáy

 

Bài tập tại chỗ giúp dân văn phòng hết đau mỏi cổ, vai, gáy .

Xoay cổ, gập cổ, nghiêng lườn, nâng chân 90 độ… có thể thực hiện ngay tại chỗ ngồi giúp dân văn phòng hết đau hỏi vai gáy.
Bài tập tại chỗ giúp dân văn phòng hết đau mỏi cổ, vai, gáy