Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you! 

Cùng chia sẻ để giúp và được giúp? Dược sĩ Diễm và cộng đồng is here for you! 

Angelina Jolie chuộng khẩu trang sản xuất ở Việt Nam

Minh tinh Angelina Jolie thường xuyên đeo khẩu trang màu xám của Everlane sản xuất tại Việt Nam.